Βασικά του Η_Υ

Βασικά του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή


Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου υπολογιστών (Ν. Μιχαηλίδης) http://www.slideshare.net/nmicha/ss-14273955
Εργονομία (Ν. Μιχαηλίδης) http://www.slideshare.net/nmicha/computer-ergonomy

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝstudy.jpg

Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης http://www.noesis.edu.gr
http://www.timerime.com/en/event/582928/Poqet+PC/
Ψηφιακό Μουσείο Πληροφορικής Χίου

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (παρουσιάσεις-προσομοιώσεις)
Λυχνίες-τρανζίστορ-ολοκληρωμένα κυκλώματα
Σταθμοί στην ιστορία των υπολογιστών (χρονογραμμή)
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
Εικονικό μουσείο πληροφορικής (σε Mozilla Firefox)
παιχνίδι Κρεμάλα (απαιτεί download και unzip)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πώς κατασκευάζονται οι υπολογιστές http://vimeo.com/12762578 (Μητρική πλακέτα)
Περιφερειακές συσκευές φωτο1 φωτο2 εφαρμογή:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3528,14495/extras/Activities/Kef1_2_peripherals/Kef1_2_peripherals.swf
Αποθηκευτικά μέσα http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3528,14495/extras/presentations/Kef1_2_store_data/Kef1_2_store_data.swf
Για εξάσκηση ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

φύλλο εφαρμογής 2α

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Βασικά πλήκτρα συγγραφής κειμένου
Βασικές συντομεύσεις πληκτρολογίου
Τόνοι άλλων γλωσσών https://www.box.com/s/zalggpcxtbztua0rqc7i
Σύντομες οδηγίες επεξεργασίας κειμένου (Γαβάνα Β.)
Το πληκτρολόγιο και οι λειτουργίες του αναλυτικά (Παπαδάκης Σ.) https://www.box.com/s/fkvl5eqzib6upzhl8aje

INTERNET

Το διαδίκτυο (ορισμός, εξάπλωση, χρήσεις, συμπεριφορά)
Αρχιτεκτονική, τρόπος λειτουργίας, εφαρμογές και αξιοποίηση του internet (On-line εφαρμογή για προχωρημένο επίπεδο)
http://users.sch.gr/mfanarioti/internet/index.html
Ασφάλεια στο διαδίκτυο Safer Internet Day
Τι είναι διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός https://www.youtube.com/watch?v=J8hzJxb0rpc (βίντεο με υπότιτλους)

Πώς θα είναι οι μελλοντικοί υπολογιστές; A day made of glass 1, A day made of glass 2
και οι μελλοντικές (2018) κουζίνες http://www.moley.com/


"Ψηφιακά νεκροταφεία" ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου από τη σειρά ΕΞΑΝΤΑΣ